Sıkça Sorulan Sorular

a-
A+

“a.tr” nedir?

“.com”, “.gov”, “.org”, “.edu”, “.av” gibi uzantılar olmaksızın tahsis edilebilen “.tr” uzantılı alan adlarıdır. (örn. trabis.tr, btk.tr, uab.tr vb.)


“a.tr” yapısındaki alan adlarının “a.b.tr” yapısındaki alan adlarından (“a.com.tr”, “a.net.tr”, “a.gov.tr”, “a.kep.tr” vb.) farkı nedir?

“a.tr” yapısındaki alan adları “.com”, “.net”, “.gov”, “.kep” vb. uzantıları barındırmazken “a.b.tr” yapısındaki alan adları bu uzantıları barındırmaktadır. Dolayısı ile yapısal farklılıkları bulunurken kullanım açısından farklılıkları bulunmamaktadır.


“a.tr” yapısındaki alan adlarını nasıl tahsis ederim?

14 Eylül 2023 tarihi itibariyle başlamış olan “a.tr” tahsis sürecinde, alan adı sahibi olup belirli şartları sağlayan kişilere öncelik tanınacak ve bu sürecin sonunda ilk gelen ilk alır kuralı işletilecektir. Tanınacak öncelik süreci 3 kategori halinde yürütülecektir. 1. Kategori dışındaki “a.tr” yapısındaki alan adları tahsis işlemleri kayıt kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirilecektir.


1. Kategori nedir?

“gov.tr”, “edu.tr”, “tsk.tr”, “bel.tr”, “pol.tr”, “k12.tr” uzantılı alan adlarından 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle tahsisli olanların, sayılan uzantılar için hiyerarşik sıra göz önünde bulundurularak (alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilmiştir) “a.tr” yapısındaki alan adları tahsislerinin TRABİS-KK’da ücretsiz ve otomatik olarak tahsis edildiği kategoridir.


2. Kategori nedir?

25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle tahsisli “org.tr” uzantılı alan adlarına sahip kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına “a.tr” yapısındaki alan adlarının tahsisi için öncelik verildiği kategoridir. 1. Kategori bitiminin Kurum internet sitesi üzerinden duyurulmasına müteakip 2. Kategori süreci başlayacak ve 2 ay başvuru, 1 ay değerlendirme olmak üzere 3 aylık bir periyotta tamamlanacaktır.


3. Kategori nedir?

“kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr”, “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “gen.tr”, “web.tr”, “name.tr”, “info.tr”, “tv.tr”, “bbs.tr”, “tel.tr” uzantılı alan adlarından 25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle tahsisli bulunanlara önceliğin verileceği kategoridir. Başvuruların öncelikli olmasının tahsis sürecine etkisi olmayacak yukarıda sıralanan hiyerarşik yapı göz önünde bulundurularak tahsisler gerçekleştirilecektir (a.com.tr ve a.gen.tr alan adları için belirtilen süre içerisinde başvuru yapılması halinde a.com.tr sahibine öncelik verilecektir).


Tarafıma tahsisli “a.b.tr” yapısındaki alan adının “a.tr”sini tahsis ettiğim zaman “a.b.tr” yapısındaki alan adıma ne olacak?

Alan adları yapısı gereği tektir. Dolayısı ile “a.tr” yapısındaki bir alan adının tahsis edilmesi “a.b.tr” yapısındaki alan adını etkilememektedir. (örneğin btk.tr ile btk.gov.tr alan adları BTK’ya ait iki farklı alan adıdır)


1. Kategori kapsamına giren “a.b.tr” yapısındaki alan adına sahibim. Bu alan adına karşılık gelen “a.tr” yapısındaki alan adı tarafıma ne zaman tahsis edilecek?
  1. kategori kapsamına giren “a.b.tr” yapısındaki alan adlarına karşılık gelen “a.tr” yapısındaki alan adları, 14 Eylül 2023 tarihi itibari ile TRABİS-KK üzerinden ücretsiz ve otomatik olarak oluşturulmuştur.

1. Kategori kapsamına giren “a.b.tr” yapısındaki alan adına sahibim. Öncelik kategorisinde olduğum halde neden “a.tr” yapısındaki alan adı tarafıma tahsis edilmedi?
  1. Kategori kapsamına giren “gov.tr”, “edu.tr”, “tsk.tr”, “bel.tr”, “pol.tr”, “k12.tr” uzantılı alan adları sayılan hiyerarşiye göre tahsis edilmiştir. ( örneğin a.gov.tr ve a.edu.tr alan adları için gov.tr uzantısına öncelik verilmiştir

1. Kategori kapsamına giren “a.gov.tr”, “a.edu.tr”, “a.tsk.tr”, “a.pol.tr” ve “a.k12.tr”1 alan adı sahibiyim. Tahsis edilen “a.tr” yapısındaki alan adımı nasıl yönetebilirim?

"a.b.tr" yapısındaki alan adı TRABİS-KK'da olmayan adreslerin "a.tr" yapısındaki alan adlarının, tahsis tarihinden itibaren bir yıl içinde tercih edilen kayıt kuruluşuna transfer edilmesi gerekmektedir. (örneğin trabis.gov.tr adresi TRABİS-KK'dan farklı bir transfer kayıt kuruluşunda ise ilişkili olarak TRABİS-KK'da üretilmiş olan "trabis.tr" alan adının tercih edilen başka bir kayıt kuruluşuna transfer edilmesi gerekmektedir.) Aksi takdirde, TRABİS-KK da yönetilen "a.tr" alan adları için transfer dışında işlem yapılamamaktadır. TRABİS-KK'da yer alan "a.b.tr" yapısındaki alan adının bulunduğu müşteri paneline "a.tr" yapısındaki alan adı da yansıtılacaktır. Örneğin "trabis.gov.tr" adresi müşteri panelinde yer alıyorsa "trabis.tr" alan adı da aynı panele eklenecektir. TRABİS-KK'da yer alan diğer alan adları gibi "a.tr" yapısındaki alan adı için de alan adı sunucu değişikliği-DNS değişikliği, transfer gibi işlemler yapılabilecektir.


1. Kategori kapsamına giren “a.bel.tr” veya “a.k12.tr”1 alan adı sahibiyim. Tahsis edilen “a.tr” yapısındaki alan adımı nasıl yönetebilirim?

“a.bel.tr” ler ile kamu kurum ve kuruluşları dışındaki taraflarca tahsis ettirilen “a.k12.tr” lerin ilişkili “a.tr” yapısındaki alan adları bir yıl için TRABİS-KK üzerinde ücretsiz tahsis edilmiştir. Tahsis edilen “a.tr” yapısındaki adlarının yönetilebilmesi için bir yıl içinde tercih edilen Kayıt Kuruluşuna transfer edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, TRABİS-KK da yönetilen "a.tr" alan adları için transfer dışında işlem yapılamamaktadır.


1. Kategori kapsamına giren “a.b.tr” yapısındaki alan adım TRABİS-KK’da değil, “a.tr” yapısındaki alan adı transfer işlemini nasıl yapabilirim?

“a.b.tr” yapısındaki alan adının bulunduğu kayıt kuruluşundan yetki kodu talep edilir ve bu yetki kodu kullanılarak “a.tr” yapısındaki alan adı tercih edilen kayıt kuruluşuna transfer edilir.


2. Kategori kapsamına giren “a.org.tr” yapısındaki alan adı sahibi olduğumu nasıl anlarım?

Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan kamu tüzel kişilikleridir.  

 

  • Kamuya yararlı dernekler

https://www.siviltoplum.gov.tr/kamu-yararina-calisan-dernekler

 

  • Vergi muafiyeti tanınan vakıflar

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/vergi-muafiyeti-taninan-vakiflarin-listesi,

 

  • İşçi ve işveren meslek kuruluşları

https://www.csgb.gov.tr/sendikalar/isci-isveren/

 

adreslerinde yayımlanmıştır.


2. Kategori kapsamına giren “a.org.tr” yapısındaki alan adına sahibim. Bu alan adına karşılık gelen “a.tr” yapısındaki alan adını tahsis etmek için ne yapmalıyım?
  1. Kategori kapsamına giren alan adı sahipleri, Kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruya müteakip “a.org.tr” yapısındaki alan adının bulunduğu kayıt kuruluşundan başvuru kodu talep eder. Başvuru kodu kullanılarak tercih ettikleri kayıt kuruluşu aracılığıyla (“a.tr” başvurusunun hizmet alınan kayıt kuruluşundan yapılması zorunlu değildir) 2. kategori kapsamına girdiklerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeler ile başvuru yapar. TRABİS tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun taraflara “a.tr” yapısındaki alan adları tahsis edilir.

2. Kategori kapsamına giren “a.org.tr” yapısındaki alan adına sahibim. Öncelik kategorisinde olduğum halde neden “a.tr” yapısındaki alan adı tarafıma tahsis edilmedi?

25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle tahsisli “org.tr” uzantılı alan adlarına sahip kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarınca Kurum tarafından duyurulan tarih aralığında başvuru gerçekleştiren ve sayılan nitelikleri taşıdıklarına dair kanıtlayıcı bilgi ve belge sunan taraflara “a.tr” yapısındaki alan adları tahsis edilir.


3. Kategori kapsamına giren “a.b.tr” yapısındaki alan adına sahibim. Bu alan adına karşılık gelen “a.tr” yapısındaki alan adını tahsis etmek için ne yapmalıyım?

25 Ağustos 2023 tarihi itibari ile tahsis edilmiş olan “kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr”, “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “gen.tr”, “web.tr”, “name.tr”, “info.tr”, “tv.tr”, “bbs.tr” ve “tel.tr” uzantılı alan adı sahipleri, Kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruya müteakip hizmet aldıkları kayıt kuruluşundan başvuru kodu talep eder. Başvuru kodu kullanılarak tercih ettikleri kayıt kuruluşu aracılığıyla (“a.tr” başvurusunun hizmet alınan kayıt kuruluşundan yapılması zorunlu değildir) başvuru gerçekleştirir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra tahsis işlemleri yukarıda sıralanan uzantı listesindeki hiyerarşi gözetilerek yapılacaktır (Örneğin a.com.tr ve a.net.tr alan adları için belirtilen süre içerisinde başvuru yapılması halinde a.com.tr sahibine öncelik verilecektir). Başvuruların öncelikli olmasının tahsis sürecine etkisi olmayacak, yukarıda sıralanan hiyerarşik yapı göz önünde bulundurularak tahsisler gerçekleştirilecektir.


3. Kategori kapsamına giren “a.b.tr” yapısındaki alan adına sahibim. Öncelik kategorisinde olduğum halde neden “a.tr” yapısındaki alan adı tarafıma tahsis edilmedi?

25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle tahsisli “kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr”, “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “gen.tr”, “web.tr”, “name.tr”, “info.tr”, “tv.tr”, “bbs.tr” ve “tel.tr” uzantılı alan adı sahiplerinden Kurum tarafından duyurulan tarih aralığında başvuru gerçekleştiren taraflara sayılan hiyerarşi gözetilerek tahsis işlemi gerçekleştirilir.


“a.tr” yapısındaki alan adı tahsis işlemi ücretli mi olacak?
  1. Kategori kapsamına giren “a.tr” yapısındaki alan adları ücretsiz tahsis edilmiştir (“a.bel.tr” ve kamu kurum ve kuruluşları dışındaki taraflarca tahsis edilen “a.k12.tr” adreslerine karşılık tahsis edilen “a.tr” yapısındaki alan adlarından bir yılın sonunda yenileme ücreti alınacaktır). 2. ve 3. Kategori kapsamında tahsis edilen “a.tr” yapısındaki alan adlarının ilk tahsis ücreti 150 TL, tüm bu süreçlerin bitiminde uygulanacak ilk gelen ilk alır kuralı ile birlikte tüm a.tr yapısındaki alan adlarının tahsis ve yenileme (yıllık) ücretleri 100 TL olarak belirlenmiştir (Belirtilen ücretler kayıt kuruluşlarından TRABİS’in tahsis ettiği ücretler olup, kayıt kuruluşlarının ücretleri farklılık gösterebilmektedir).

1/2/3. Kategori kapsamında tarafıma tahsis edilen “a.tr” yapısındaki alan adım, “a.b.tr” yapısındaki alan adıma mı yönlenecek?

Alan adları yapısı gereği tektir dolayısı ile “a.tr” yapısındaki alan adının tahsis edilmesiyle farklı bir alan adı oluşturulmaktadır. Tercih edildiği takdirde ilgili işlemler yapılarak yönlendirme alan adı sahibi tarafından gerçekleştirilebilmektedir (TRABİS yönlendirme işlemi yapmamaktadır).


1./2./3. Kategori kapsamında tarafıma tahsis edilen “a.tr” yapısındaki alan adım ile “a.b.tr” yapısındaki alan adım arasında ilişki olacak mı?
  1. Kategori kapsamına giren adreslerin “a.tr” yapısındaki alan adları ile ilişki kurulacak ve “a.b.tr” yapısındaki adreslerden birisi için yapılan feragat, devir ve iptal işlemleri söz konusu adresle ilişkilendirilmiş “a.tr” yapısındaki alan adları için de uygulanacaktır. Ancak, “a.tr” yapısındaki alan adı için yapılan işlemler tahsise esas alan adını etkilemeyecektir. (örn. “btk.gov.tr” den feragat edilmesi halinde ilişkili olan “btk.tr” den de feragat edilmiş sayılacak, fakat “btk.tr” den feragat edilse bile “btk.gov.tr” kullanılmaya devam edecektir) 2. ve 3. Kategoriler için ise ilişki bulunmamaktadır.