HAKKINDA

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda (EHK) internet alan adı, “internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adlar” şeklinde tanımlanmış olup,  internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ve alan adlarının tahsisi görevini üstlenecek kurum ve kuruluşun tespiti ile alan adları yönetimine ilişkin esasları belirlemek görev ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına (UAB) verilmiştir.

 


06/02/2014 tarihinde, 6518 sayılı Kanunla EHK’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (v) bendi ile “Siber güvenlik ve internet alan adları konularında Cumhurbaşkanı, Bakanlık ve/veya Siber Güvenlik Kurulu tarafından verilen görevleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer birimleri marifetiyle yerine getirmek” görev ve yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) verilmiştir.

 


TRABİS, “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği ve Kurumumuz tarafından işletilen sistemdir.

 


".tr" uzantılı internet alan adı tahsisleri belgeli veya belgesiz olarak iki yöntemle yapılmaktadır. Belgesiz alan adı tahsisi “ilk gelen ilk alır” kuralının geçerli olduğu tahsislerdir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınmaktadır. Belgeli alan adı tahsisleri ise, ilgili bilgi ve/veya belgelerin başvuru sahibi tarafından Kayıt Kuruluşlarına verilmesini ve bu bilgi ve/veya belgelerin TRABİS’e ulaştırılmasını müteakip yapılan tahsislerdir.

 


BTK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Resmi Web Sitesi

Hizmete Git